Om psykologtjenesten

Ønsker du å snakke med en psykolog?

Jeg tilbyr hjelp i forhold til:

  • depresjon
  • angst
  • stress- og utbrenthetsproblematikk
  • være en samtalepartner for deg som opplever en personlig krise, står i vanskelige valg eller opplever en stressende livssituasjon som du trenger å snakke med noen om (psykologer har taushetsplikt)
  • rådgivning/veiledning
  • støtte til egenutvikling – «coaching»
  • utredninger

Du kan som regel få time i løpet av kort tid. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. 

Psykologtjenesten passer for personer som ikke har omfattende og alvorlige psykiske lidelser. Ved langvarige og mer omfattende problemer, er henvisning til annet behandlingstilbud relevant (for eksempel distriktpsykiatrisk senter/DPS). 

Medlem av Norsk Psykologforening (NPF).