Behandling og rådgivning

Behandlingstilnærming er hovedsaklig basert på kognitiv terapi, men elementer fra andre «mainstream» psykoterapeutiske perspektiver og tilnærminger anvendes når dette er hensiktsmessig (for eksempel eksistensiell- eller psykodynamisk terapi, løsningsfokusert terapi og positiv psykologi). Psykologisk behandling er en prosess, der fokus er å hjelpe en person med å få til en ønsket endring på ett eller flere områder i livet. Mestring og bearbeiding av problematiske tanker og følelser er ofte sentralt. Målet er som regel symptomlindring, økt mestring og problemløsningsevne, et sunnere selvbilde, bedring i mellommenneskelige relasjoner og økt livskvalitet. Psykologisk behandling vektlegger alltid et trygt og godt samarbeid mellom psykolog og klient, og foregår ved hjelp av samtaler og eventuelt ulike øvingsoppgaver mellom timer. Psykologisk rådgivning har mange likhetstrekk med behandling, men kontakten er av mer kortvarig karakter og man fokuserer på et mer avgrenset område der klienten søker veiledning. Psykologer er helsepersonell og har derfor taushetsplikt.

Psykologtjenesten skal være et lett tilgjengelig psykologtilbud, og er først og fremst rettet mot deg som ikke sliter med omfattende og alvorlig psykisk lidelse. Psykologtjenesten er en privat praksis, og drives uten offentlig driftstilskudd og refusjonsordning. Pasienter må derfor selv dekke alle kostnader knyttet til utredning, behandling/rådgivning, og man kan ikke benytte frikort. Dersom du har helseforsikring, dekker ofte forsikringsselskapet inntil ti timer hos psykolog. Henvisning fra lege er ikke nødvendig, og du kan vanligvis få tilbud om time ganske raskt. 

Psykologtjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Personer som opplever akutt psykologisk krise og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker, oppfordres til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparat/nødtjeneste (fastlege/legevakt). Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt (tel. 55 56 87 54). Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55 95 85 85 i Bergen (betjent mellom 09.00.-15.00 på hverdager).