Priser

 

Pris pr konsultasjon: 900,-

Konsultasjoner varer 45 min.

Egne priser gjelder for bedrifter/forsikringskunder og andre oppdragsgivere.

Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt time (klienter må betale for timen ved for sen avbestilling). 

Psykologtjenesten er ikke en del av det offentlige helsetilbudet. Dette medfører at klienter ikke kan benytte egenandelskort (frikort).