Psykolog Vibeke Høegh-Krohn

Psykologbistand

Mange tar kontakt med psykolog fordi de har følt seg deprimert eller har slitt med angst over lengre tid. Andre søker hjelp hos psykolog for mer kortvarige problemer. Dette kan dreie seg om at man for eksempel føler seg utbrent og overbelastet i jobb, går gjennom en skilsmisse eller annen livsbelastning som man trenger å snakke med noen om. Noen ønsker hjelp til å mestre følelsesmessige sider ved det å ha en kronisk eller alvorlig sykdom. En psykolog kan gi bistand på ulike måter; for eksempel utrede en problemstilling/vanske, tilby støttesamtaler i forbindelse med livsbelastninger eller psykologisk behandling (for feks en depresjon eller angstlidelse). 

Tegn på at en psykolog kan være til hjelp for deg kan være at:

• Du har følt seg trist og utmattet over lengre tid
• Du har fått problemer med å konsentrere deg, utføre hverdagslige oppgaver eller fungere i jobb eller studier
• Du sliter med overdreven frykt eller bekymring, føler deg konstant stresset eller sliter med å sove om natten
• Du håndterer problemene på måter som er negative for deg selv eller andre (for eksempel drikker for mye alkohol, blir ofte sint eller aggressiv)
• Problemene dine har vedvart selv om du har fått støtte og hjelp fra familie og venner

Psykologer anvender behandlingsmetoder som er tilpasset klientens plager, behov og ønsker – og som via forskning har vist seg å ha effekt (evidensbasert). Noen behandlingsområder krever få timer (3-10 timer), mens andre kan kreve lengre oppfølging. Jeg anvender både kognitive, psykodynamiske, eksistensielle, mindfullness- og atferdsbaserte behandlingsmetoder.

Dersom du har helseforsikring, samarbeider jeg med godkjente behandlernettverk. Dette inkluderer Falck Helse, Speare AS og Moment Organisasjonspsykologi AS.

Frikort kan ikke benyttes. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Psykologtjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Personer som opplever akutt psykologisk krise og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker, oppfordres til å ta kontakt med det lokale hjelpeapparat/nødtjeneste (fastlege, legevakt).

Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt (55 56 87 54). Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55 95 85 85 i Bergen (betjent mellom 09.00-15.00 på hverdager).

Til førstesiden.

Mer info om pris.

Psykolog Vibeke Høegh-Krohn, kontor