Psykolog Vibeke Høegh-Krohn

I online timebestilling kan du bestille både ordinær time og videosamtale.
Videosamtale er enkelt og sikkert, og du trenger ikke laste ned noe for å bruke løsningen.

Psykolog i Bergen

Psykologbistand ved ulike problemer som depresjon, angst, stress, utbrenthet, kriser, sorg, samlivsvansker, søvnproblemer, støtteterapi ved somatisk sykdom eller ved andre vanskelige livsendringer og valg i livet ditt.

Jeg har lang erfaring som psykolog, og er psykologspesialist med spesialområde innen klinisk psykologi og arbeidspsykologi. Jeg har drevet privatpraksis siden 2007.

Psykologtjenesten er rettet mot voksne, og er et alternativ til det offentlige tilbudet. Har du helseforsikring, samarbeider jeg med godkjente behandlernettverk i Norge.

Om du ønsker kan du bestille time på en sikker måte via online timebestilling. Videosamtale via enkel, sikker og kryptert kommunikasjonsløsning, som oppfyller normen for informasjonssikkerhet i helse-og omsorgssektoren, kan benyttes som alternativ til oppmøte på kontoret. Les mer om dette lenger ned på siden.

Kort ventetid

Ønsker du psykolog i Bergen, kan jeg som regel tilby deg time i løpet av kort tid og til tider som passer for deg. Jeg holder til i hyggelige og nyoppussede kontorer i Kokstadvegen 23 (K23 Business Park). Her ligger Bybanestoppet «Kokstad» på tomten til kontorbygget, så det er kun et par minutters gange mellom bybanestoppet og kontorene. Det er gratis kundeparkering foran byggets inngang om du benytter bil (følg skilt/anvisninger).

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Du kan bestille time direkte via online timebestilling eller sende en forespørsel via kontaktskjema, mail eller telefon. Forespørsler besvares samme dag, eller senest neste arbeidsdag.

Videosamtale

Videosamtale foregår via en enkel, sikker og kryptert kommunikasjonsløsning som tilfredsstiller sikkerhetsnormen for helse- og omsorgssektoren (du må benytte BankID).

For å ivareta pasientsikkerheten, er videosamtaler i de fleste tilfeller ikke egnet for oppfølging av personer som har alvorlig psykisk lidelse (f.eks ved psykose, suicidalfare, alvorlig depresjon eller alvorlig rusproblematikk). I slike tilfeller skal du ta kontakt med legevakt, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter/DPS for videre hjelp.

Betaling skjer via kortbetaling levert av Stripe. Gjelder ikke klienter som får dekket honorar av forsikringsselskap eller arbeidsgiver.
Avbestilling av oppsatt time må skje innen 48 timer før oppsatt tid. Senere avbestilling medfører et avbestillingshonorar. For nærmere informasjon se i meny under Info/pris.

Slik fungerer videosamtaler:

Du må først ha en timeavtale som heter «videosamtale» (se online timebestilling).
Jeg vil anbefale at du benytter datamaskin eller nettbrett fremfor mobil, da dette er mer komfortabelt ved lengre samtaler. Noen minutter før timen din, går du til psykologkonsult.confrere.com eller benytt knapp for videosamtale for å komme direkte til linken.

Ha BankID tilgjengelig og følg anvisningene.

PS. Du trenger ikke laste ned noe for å bruke videokonsultasjon.

Sørg for best mulig nettdekning (denne testes i forbindelse med at du logger deg på), og at du kan sitte alene og uforstyrret gjennom samtalen.

Jeg kontakter deg til avtalt tid.

(skulle du få problemer med videoløsningen, vil jeg ringe deg opp på telefon).

Velkommen til videosamtale!

Din trygghet

Jeg er medlem av Norsk psykologforening og praksis er regulert av etiske prinsipper for nordiske psykologer og gjeldende lovverk for norsk helsepersonell. Jeg holder meg faglig oppdatert, og legger stor vekt på å utvikle en trygg og god samarbeidsallianse med mine klienter. Jeg har taushetsplikt og bruker godkjent journalsystem for psykologer.

Har du helseforsikring, samarbeider jeg med ulike behandlernettverk i Norge.

Vibeke Høegh-Krohn.

Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2000.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i samfunnspsykologi. Jeg har to-årig videreutdanning innenfor klinisk voksenpsykologi og klinisk arbeidspsykologi. Jeg har lang arbeidserfaring fra førstelinjetjenesten, der jeg har jobbet med både barn, ungdom og unge voksne. Jeg har også jobbet som psykolog for voksne innenfor rusomsorg, samt innenfor somatisk sykehus med arbeid rettet mot mennesker med alvorlig fysisk sykdom.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, og har drevet privat praksis siden 2007.

Ønsker du å komme i kontakt med meg, så kan du klikke deg inn på kontaktskjemaet.

NPF, norsk psykologiforening