Psykolog Vibeke Høegh-Krohn

Tjenester

tre

Avtaler kan bestilles direkte via online timebestilling. Du kan også ta kontakt på telefon/sms, e-post eller via kontaktskjema for å høre om det finnes alternative timer tilgjengelig.

Dersom du har helseforsikring, kan dette dekke timer hos psykolog. Denne psykologtjenesten er en del av godkjente behandlernettverk og samarbeider blant annet med Falck Helse, Moment Organisasjonspsykologi AS og Speare AS. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt før du bestiller time.

Priser reguleres årlig.

Førstesamtale individualsamtale

50 minutter

1800,-

Individualsamtale

50 minutter

1650,-

Parsamtale

50 minutter

2250,-

Videosamtale

50 minutter (det benyttes sikker løsning fra Confrere beregnet for helsetjenester)

1650,-

Ønsker du time fra klokken 16:00 og utover, tilkommer det et tillegg på kr 200 (gjelder alle avtaletyper)

Avtales direkte med psykolog:

Individuell dobbeltime

90 minutter

2700,-

Parsamtale

90 minutter

3300,-

NEO-PI-3 personlighetstest:

Å ta en personlighetstest er ikke en del av standard kartlegging og gjøres kun etter avtale mellom deg og psykologen. Ønsker du å ta personlighetstest med tilbakemelding av psykolog, kan du få tilbud om å gjennomføre testen NEO-PI-3. Denne testen benyttes både i kliniske og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å kartlegge normalpersonlighet (testen har ikke til hensikt å identifisere psykiske problemer).

Testen er vitenskapelig anerkjent, basert på nyere personlighetsforskning og den såkalte femfaktormodellen for personlighet. Kartlegging kan være særlig aktuelt for par som ønsker å forstå seg selv og partneren bedre, egne og partners styrker samt ulikheter i personlighet som for eksempel kan medføre utfordringer i forholdet. Kartlegging med NEO-PI-3 kan også være relevant for personer som ønsker å vite mer om hvordan egne personlighetstrekk kan påvirke forhold som relasjoner, prestasjoner, vaner, interesser, helse og arbeidsliv. Testen brukes både i klinisk virksomhet, innen ledelse, i karriereveiledning og rekruttering. Å ta testen er selvsagt frivillig, tilbys først etter en førstesamtale eller om man allerede er i behandling.

Personlighetstest NEO-PI-3. Inkluderer test og tilbakemelding fra psykolog:

Individuell

50 minutter

3300,-

Par

90 minutter

5100,-

Merk: Avbestilling eller endring av timeavtale må skje senest 48 timer før oppsatt time. Etter dette påløper et avbestillingsgebyr for ubenyttede/ikke avbestilte timer, uavhengig av årsak. Avbestillingsgebyret vil være 70% av prisen for gjeldende timeavtale. Gjelder også «pakke» med personlighetstest. Ved avbestilling tidligere enn 48 timer, må kostnad for allerede utsendt test dekkes av klienten (850,- per utsendt test)

Egne betingelser gjelder ved forsikrings- eller arbeidsgiveravtale.

Betaling skjer via kortterminal eller Vipps.

Ved videosamtaler benyttes betalingsløsning fra Stripe.

Ved behov kan det utarbeides skriftlige rapporter som henvisninger,
epikriser eller uttalelser for klienter som er eller har vært i behandling. Prisen for disse er fra kr 2550 (avtales på forhånd).

Henvisning fra lege er ikke nødvendig for å bestille time. Frikort kan ikke benyttes.

VIDEOSAMTALE

Videosamtale foregår via en enkel, sikker og kryptert kommunikasjonsløsning som tilfredsstiller sikkerhetsnormen for helse- og omsorgssektoren (du må benytte BankID).

For å ivareta pasientsikkerheten, er videosamtaler i de fleste tilfeller ikke egnet for oppfølging av personer som har alvorlig psykisk lidelse (f.eks ved psykose, suicidalfare, alvorlig depresjon eller alvorlig rusproblematikk). I slike tilfeller skal du ta kontakt med legevakt, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter/DPS for videre hjelp.

Betaling skjer via kortbetaling levert av Stripe. Gjelder ikke klienter som får dekket honorar av forsikringsselskap eller arbeidsgiver.
Avbestilling av oppsatt time må skje innen 48 timer før oppsatt tid. Senere avbestilling medfører et avbestillingshonorar. For nærmere informasjon se i meny under Info/pris.

Slik fungerer videosamtaler:

Du må først ha en timeavtale som heter «videosamtale» (se online timebestilling).
Jeg vil anbefale at du benytter datamaskin eller nettbrett fremfor mobil, da dette er mer komfortabelt ved lengre samtaler. Noen minutter før timen din, går du til psykologkonsult.confrere.com eller benytt knapp for videosamtale for å komme direkte til linken.

Ha BankID tilgjengelig og følg anvisningene.

PS. Du trenger ikke laste ned noe for å bruke videokonsultasjon.

Sørg for best mulig nettdekning (denne testes i forbindelse med at du logger deg på), og at du kan sitte alene og uforstyrret gjennom samtalen.

Jeg kontakter deg til avtalt tid.

(skulle du få problemer med videoløsningen, vil jeg ringe deg opp på telefon).

Velkommen til videosamtale!