Info og priser

Jeg har ikke refusjonsavtale med det offentlige, og er derfor et supplement til det eksisterende offentlige spesialisttilbudet. Jeg har kort ventetid og kan tilby deg rask hjelp. Behandling krever ingen henvisning fra lege.

Individualsamtale, 50 minutter: 980,-

Etter avtale kan det lages skriftlige uttalelser som epikriser eller henvisninger for klienter i behandling: kr 1250,-

Ved første samtale settes det av tid for 50 minutters konsultasjon, med mindre du ønsker en lengre time. Lengde på samtaler kommer an på hva du ønsker og har behov for selv, men avtales alltid på forhånd. Ved timer sjeldnere enn hver andre uke, kan det være fornuftig med samtale utover 50 minutter.

Betaling via kortterminal.

Avbestilling grunnet sykdom eller endring av tidspunkt for time må gjøres senest 48 timer før oppsatt time. Ved uteblivelse eller for sen avlysing vil klienten faktureres halvt honorar.

Helseforsikring

Dersom du har helseforsikring, kan dette dekke et begrenset antall timer hos psykolog. Jeg er en del av godkjente behandlernettverk som tilbyr psykolog via helseforsikring.

Jeg samarbeider med Falck Helse, Moment Organisasjonspsykologi AS og Speare AS.